meno: heslo:

Maroš Kontroš

(1988-)

Dátum narodenia: 27.4.1988
Miesto narodenia: Poprad

Maroš Kontroš absolvoval štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho. Kontroš sa venuje výhradne médiu maľby, ktoré prežíva v postmediálnom veku, v tomto prípade aj bez podpory syntetického obrazu. Maliarska rutina obrazovej projekcie je narušená neustálym vrstvením a hľadaním pamäťových stôp segmentálnych príbehov vychádzajúcich z empirickej skúsenosti.Dvojrozmernou priestorovou obmedzenosťou Kontroš vytvára skryté premaľby, ktoré vždy plynú z vlastného rozhodnutia negovať predošlý námet, čím autor prispieva k zámernej dezinterpretácii obsahu smerom k divákovi. Nelineárny proces tvorby komplikuje jednoznačnosť konečnej podoby obrazu, v ktorom Kontroš uplatňuje duálne kódovanie mentálneho stavu v kombinácii s deštrukciou hmoty. Kontrošov spontánny ikonoklazmus spôsobený ničením a vrstvením separátnych obrazov stavia jeho dielo do hraničných polôh medzi expresívnou abstrakciou a figurálnym zobrazením. Psychologické portrétne štúdie prekračujú konzervatívnu estetiku vnímania v podobe negácie a transformácie antropomorfných znakov. (Miroslav Kleban)


doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 11
Voľný predaj
Game over

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2011
Rozmery: 50 x 40 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 350 €
Voľný predaj
Untitled

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2015
Rozmery: 60 x 50 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 150 €
Voľný predaj
Black hole

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 185 x 150 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 1 000 €
Voľný predaj
Black holes II

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 185 x 150 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 1 000 €
Voľný predaj
Black holes

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 185 x 150 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 1 000 €
Voľný predaj
Woman II

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 50 x 70 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 300 €
Voľný predaj
Woman

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 70 x 50 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 300 €
Voľný predaj
Witch

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2012
Rozmery: 90 x 70 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 400 €
Voľný predaj
Bez názvu

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2014
Rozmery: 70 x 50 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 220 €
Voľný predaj
Cat head

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2014
Rozmery: 115 x 80 cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 350 €
Voľný predaj
Orange head

Autor: Maroš Kontroš
Rok: 2014
Rozmery: 40 x 30cm
Značenie: vzadu
Rám: blindrám
Cena: 150 €