meno: heslo:

Obchodné podmienky

Návod

 

Vážení zákazníci,

Radi by sme Vás informovali o aktualizácii Obchodných podmienok eAntik.sk a ArtConsulting.sk.

Úplné znenie nových Obchodných podmienok eAntik.sk a Art Consulting sú Vám k dispozícii v tejto sekcii – Obchodné podmienky.

Pozorne si prečítajte Obchodné podmienky. Nájdete v nich užitočné informácie o spôsobe a podmienkach nákupu, či predaja umeleckých diel na www.eantik.sk www.artconsulting.sk . V prípade otázok nám napíšte , radi Vám pomôžeme.

Obsah:

 1. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

 2. REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

 3. SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU, REKLAMÁCIA

 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 5. AUTORSKÉ PRÁVA

 6. PRAVIDLÁ ONLINE AUKCIE

eANTIK.sk

 • Najväčší internetový predaj starožitností a výtvarného umenia

 • Najširší výber starožitností a výtvarného umenia na Slovensku

 • Pohodlný predaj a nákup priamo z Vášho bytu

 • Bezplatné poradenstvo

Artconsulting.sk

 • Internetový predaj moderného umenia

 • Viac ako 1000 originálov súčasných slovenských aj zahraničných autorov

 • Pohodlný predaj, kúpa a orientácia v cenách súčasného umenia priamo z Vášho bytu

 • Bezplatné poradenstvo

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 

Prevádzkovateľom serveru eAntik.sk je DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov, Hlavná 333, IČO: 36844004, DIČ: 2022456216, IČ DPH: SK2022456216. 

Odborným garantom serveru eAntik.sk je Dr. Krajňák Jaroslav, renomovaný obchodník s umením, súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel a konateľ Aukčnej spoločnosti Darte.

Server eAntik je zameraný na sprostredkovanie predaja a nákupu predovšetkým predmetov starých, predmetov kultúrnej hodnoty alebo predmetov, ktoré sa svojou povahou predmetom kultúrnej hodnoty blížia. Prevádzkovateľ svojim užívateľom ponúka dva spôsoby obchodu: voľný predaj a online aukciu.

Výhodou obchodovania cez www.eantik.sk je to, že každý u nás zaregistrovaný produkt bude okamžite ponúknutý našim evidovaným klientom v celej Európe. Ich počet k dnešnému dňu prevyšuje číslo 20 000. Pritom neberieme do úvahy náhodných denných návštevníkov serveru. Za sprostredkovanie predaja si účtujeme províziu 22 % z vyplatenej sumy, avšak v minimálnej výške 30 eur.

Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Nejde iba o starožitnosti, ale aj o výtvarné umenie od baroka až po súčasných aj začínajúcich autorov.

Registrácia predmetu na predaj alebo kúpu je veľmi jednoduchá : cez stránku www.eantik.sk Vysvetlená je v ďalšej časti pokynov. U klientov, ktorí nemajú internet, urobí po vzájomnej dohode registráciu náš technik. Spojíte sa s ním telefonicky (+421 905 959 101), alebo navštívite sídlo eAntik.sk v Nižnom Hrušove na Hlavnej 333. Podobne je to v prípade, ak z predmetu nemáte fotografiu alebo neviete určiť jeho cenu.

 

 

Kontakt:


Prevádzkovateľ:

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Nižný Hrušov 333
094 22
Slovenská republika
Tel: +421 905 356 921, +421 905 959 101
Email: dartesro@dartesro.sk

IČO: 36844004 
DIČ: 2022456216
IČ DPH: SK2022456216

Číslo účtu: 2620019350 / 1100

Web: www.eantik.sk
E-mail : eantik@eantik.sk

 

Odborný garant::
DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Dr. Jaroslav Krajňák

Web: www.dartesro.sk
E-mail : dartesro@dartesro.sk

 

 

Prevádzkovateľom serveru Artconsulting je DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov, Hlavná 333, IČO: 36844004, DIČ: 2022456216, IČ DPH: SK2022456216.

Stránka Artconsulting je zameraná na sprostredkovanie predaja a nákupu umeleckých diel súčasných slovenských aj zahraničných autorov.

Výhodou obchodovania cez www.artconsulting.sk je to, že každý u nás zaregistrovaný produkt bude okamžite ponúknutý našim evidovaným klientom v celej Európe. Za sprostredkovanie predaja si účtujeme províziu 22 % z vyplatenej sumy, avšak v minimálnej výške 30 eur..

Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Ide o moderné a súčasné umenie od začínajúcich až po renomovaných autorov.

Registrácia predmetu na predaj alebo kúpu je veľmi jednoduchá : cez stránku www.artconsulting.sk. Vysvetlená je v ďalšej časti pokynov. U klientov, ktorí nemajú internet, urobí po vzájomnej dohode registráciu náš technik. Spojíte sa s ním telefonicky (+421 905 959 101), alebo navštívite sídlo eAntik.sk v Nižnom Hrušove na Hlavnej 333. Podobne je to v prípade, ak z predmetu nemáte fotografiu alebo neviete určiť jeho cenu.

 

Kontakt :

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. 
Nižný Hrušov 333
094 22
Slovenská republika
Tel: +421 905 356 921, +421 905 959 101
Email: dartesro@dartesro.sk

IČO: 36844004 
DIČ: 2022456216
IČ DPH: SK2022456216

Číslo účtu: 2620019350 / 1100


Web: www.artconsulting.sk
E-mail : artconsulting@artconsulting.sk

 

POSTAVENIE PREVÁDZKOVATEĽA

 • Prevádzkovateľ sprostredkováva obchod medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá záruky za kvalitu, pôvod a legálnosť ponúkaného tovaru, ďalej za pravdivosť ponúk, neaktuálnosť ponuky, spôsobilosť predávajúcich predávať a kupujúcich kupovať. Všetky činnosti, ktoré je povinný vykonávať, vykonáva výhradne na základe údajov dodaných mu užívateľom.

 • Prevádzkovateľ serveru eAntik.sk je sprostredkovateľom, ktorý vytvára podmienky pre vznik zmluvných vzťahov, v tomto prípade vzťahov kúpnych. V žiadnom prípade na neho neprechádza vlastníctvo predmetu a tiež ani nebezpečie škody na tovare alebo nebezpečie jeho náhodného poškodenia.

 • Prevádzkovateľ má právo odmietnuť bez zadania dôvodu registráciu užívateľa, neprijať predmet do ponuky, poprípade má právo vyradiť predmet z ponuky.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie možnosti využívať služby serveru eAntik.sk tomu užívateľovi, ktorý hrubo porušil Obchodné podmienky. Za hrubé porušenie Obchodných podmienok sa považuje napríklad opakované stornovanie objednávok.

 • Záujem Prevádzkovateľa je poskytovať všetky služby a funkcie serveru eAntik.sk v maximálnej možnej kvalite a úrovni. Prevádzkovateľ však neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia servera eAntik.sk. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za autentičnosť farieb a tvarovú presnosť vyobrazeného tovaru v ponuke servera eAntik.sk.

 • Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.eantik.sk a www.artconsulting.sk.

 • Prevedením úkonu vyjadruje užívateľ súhlas so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok platných v dobe tohoto úkonu. Úkonom sa rozumie všetka vyvíjaná činnosť užívateľa na serveri eAntik.sk a Art Consulting. Tieto ustanovenia sú pre užívateľa záväzné.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok a ich súčastí.

 • E-mailová adresa prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej užívatelia s prevádzkovateľom komunikujú, je: eantik@eantik.sk , pre moderné umenie : artconsulting@artconsulting.sk.

 • Užívateľ si pri registrávii môže zakliknutím aktivovať zasielanie noviniek emailom. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zasielaním emailových noviniek eAntik.sk a Aukčnej spoločnosti Darte, nech zašle spätne email s predmetom "NEZASIELAŤ" na email prevádzkovateľa : eantik@eantik.sk, resp. dartesro@dartesro.sk, prípadne môže túto možnosť odkliknúť pri zmene údajov vo svojej registrácii.

 • Pokiaľ užívateľ nesúhlasí s Obchodnými podmienkami serveru eAntik, nesmie služby tohto servera používať.

na obsah


REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

UŽÍVATEĽ

 • Postavenie užívateľa Artconsultingu je zhodné s postavením užívateľa eAntik.sk, teda užívateľ má tie isté povinnosti ako aj právomoci vyplývajúce z obchodných podmienok eAntik.sk.

 • Užívateľom serveru eAntik.sk a Art Consulting sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa platných zákonov SR oprávnene uzatvárať kúpne zmluvy. Služby serveru eAntik.sk a Art Consulting nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

 • Pri vykonaní registrácie na jednej zo stránok: www.eantik.sk, www.artconsulting.sk, www.dartesro.sk, si uživateľ môže zakliknutím aktivovať zasielanie noviniek emailom. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zasielaním emailových noviniek eAntik.sk a Aukčnej spoločnosti Darte, nech zašle spätne email s predmetom "NEZASIELAŤ" na email prevádzkovateľa : eantik@eantik.sk, resp. dartesro@dartesro.sk, prípadne môže túto možnosť odkliknúť pri zmene údajov vo svojej registrácii.

PRINCÍP REGISTRÁCIE

 • Aby mohol užívateľ prostredníctvom serveru eAntik.sk a Art Consulting predávať alebo nakupovať, musí byt zaregistrovaný.

 • Registrácia je jednorazový úkon, pri ktorom je nový užívateľ povinný uviesť riadne, úplne a pravdivo svoju totožnosť, konkrétne: meno, priezvisko, adresu, telefón, rodné číslo (v prípade ak chce kupovať alebo predávať) a e-mail. V registračnom formulári si ďalej zvolí dva výrazy – užívateľské meno a užívateľské heslo, ktorými sa bude ako registrovaný užívateľ do systému prihlasovať. Okamžite po prijatí vyplneného registračného formulára prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej správy novému užívateľovi prideľuje a oznamuje číslo užívateľa. Text tejto správy ďalej obsahuje prihlasovacie údaje užívateľa. V rovnaký okamžik sa užívateľovi načíta webová stránka s oznámením, že sa stal registrovaným užívateľom serveru eAntik.sk.

 • Užívateľ sa nesmie zúčastniť obchodovania v systéme eAntik.sk, pokiaľ pri registrácii uviedol nepravdivé alebo skreslené údaje. Opakovaná registrácia jedného užívateľa pod inými užívateľskými menami nie je povolená.

 • Užívateľ je povinný udržovať svoje užívateľské heslo v tajnosti. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie hesla treťou osobou. V prípade zneužitia svojho hesla sa užívateľ zaväzuje informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa.

 • Užívateľ má právo svoju registráciu zrušiť, ak nemá v danom okamžiku žiadne záväzky vyplývajúce z uzavretých obchodov v rámci systému eAntik.sk.

 • Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený preveriť všetky údaje uvedené v registračnom formulári, ďalej je prevádzkvoateľ oprávnený užívateľa identifikovať v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov.

 • Vyplnením registračného formulára užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s Obchodnými podmienkami.

POSTAVENIE PREDÁVAJÚCEHO

 • Predávajúcim sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa platných zákonov SR oprávnene uzatvárať kúpne zmluvy a ktoré dovŕšili vek 18 rokov

 • Každý registrovaný užívateľ môže do ponuky k predaju pridať vlastný predmet alebo položku.

 • Podklady pre vloženie položky musia obsahovať údaje ako je názov autora, názov diela, rok, značenie, rozmery, technika (ak ide o kombinovanú techniku uviesť bližší popis napr. olej kombinovaný temperou) a fotografiu vo formáte jpg a veľkosti max. 800 kb. V popise predmetu môže predávajúci upresniť taktiež dodacie podmienky.
  eAntik.sk a Art Consulting si za sprostredkovanie predaja účtujú 22 % z predajnej ceny, avšak v minimálnej výške 30 eur (viď cenník), ktorú hradí predávajúci. Je teda v záujme predávajúceho, aby pri určovaní predajnej ceny predmetu bral do úvahy aj tento aspekt.

 • V popise predmetu, resp. na priloženej fotografii predmetu nesmie byť uvedený a zobrazený žiadny konkrétny kontakt na predávajúceho, tzn. adresa, telefón, e-mail alebo www adresa. Predávajúci musí ku vkladaným fotografiám a textom mať autorské práva . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto údaje z popisu alebo fotografie položky odstrániť.

 • Vloženie predmetu do predaja je záväzné a predávajúci ručí za to, že popis tovaru zodpovedá skutočnosti.

 • Predávajúci na seba berie ručiteľský záväzok k náhrade škody, ktorá bude prípadne uplatňovaná voči prevádzkovateľovi a ktorá by mala pôvod v nesprávnom, nepravdivom či neúplnom poskytnutí informácií o tovare.

 • Predávajúci je povinný pravidelne aktualizovať dostupnosť svojej ponuky a o každej zmene prevádzkovateľa informovať. V prípade predaja iným spôsobom ako cez www.eantik.sk a www.artconsulting.sk je predávajúci povinný emailom alebo telefonicky tento stav oznámiť, aby prevádzkovateľ neaktuálny/e predmet/y vyradil z ponuky.

 • Užívateľ – Predávajúci, svojou registráciou na www.artconsulting.sk alebo www.eantik.sk a ponúknutím predmetu k predaju, čiže vložením predmetu zmluvy do predaja, potvrdzuje platnosť Zmluvy o obstaraní predaja.

 • Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený preveriť všetky údaje uvedené v registračnom formulári, ďalej je prevádzkvoateľ oprávnený užívateľa identifikovať v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov.

CHARAKTER PONÚKANÉHO TOVARU

 • Predávajúci ručí za to, že predmet, ktorý ponúka k predaju, nie je zaťažený právami tretích osôb, napr. právami autorskými. Pri predaji diel spadajúcich podľa zákona č. 185/2015  Z. z. autorský zákon, musí majiteľ diela - predávajúci počítať s odvodom 5% z predajnej ceny pre autorskú spoločnosť LITA. Za prípadné porušenie týchto práv je predávajúci zodpovedný.

 • Pokiaľ je k predaju predmetu potreba schválenia, koncesie alebo iného povolenia, smie predávajúci tento predmet v rámci systému eAntik.sk ponúkať len vtedy, ak mu bolo príslušné schválenie, koncesia alebo iné povolenie udelené

 • Podmienky predaja a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty stanovuje zákon číslo 115/1998 Zb.z. o predaji a vývoze predmetov kultúrnej hodnoty. Za splnenie týchto podmienok zodpovedá predávajúci. V prípade, že ponúkaným predmetom je vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou podľa zákona číslo 49/2002 Zb. z., o štátnej pamiatkovej starostlivosti, predávajúci na túto skutočnosť musí v popise položky upozorniť.

 • Predávajúci, ktorý ponúka tovar podliehajúci puncovému zákonu 10/2004 Zb.z, zodpovedá za to, že ponúkaný tovar je úradne označený. V popise ponúkaného tovaru je potom povinný uviesť rýdzosť drahého kovu a hmotnosť predmetu.

 • Predávajúci nesmie ponúkať predmety, ktoré propagujú násilie a rasovú neznášanlivosť, predmety pornografického charakteru, tovar nelegálneho pôvodu alebo tovar, ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ má právo takéto predmety z ponuky odstrániť.

 • Pokiaľ predávajúci, ktorý ponúka svoj predmet vo voľnom predaji serveru eAntik.sk alebo Art Consulting, nájde kupujúceho mimo prostredia tohto servera, je povinný túto položku pozastaviť z predaja prostredníctvom odkazu "Môj predaj", kde po kliknutí na danú položku vyberie možnosť pozastavenia jej predaja - teda vyradenie položky z ponuky.

 • Druhá možnosť je o tejto skutočnosti informovať obsluhu eAntik.sk alebo Art Consultingu, a to pre eAntik.sk telefonicky na čísle +421 905 959 101 alebo e-mailom na adrese eantik@eantik.sk , resp. pre Art Consulting telefonicky na čísle +421 905 959 101 alebo e-mailom na adrese artconsulting@artconsulting.sk. Technická obsluha ihneď vyradí predmet z ponuky.

 • Ak zo započatého obchodu odstúpi po tom, čo prevádzkovateľ predal kupujúcemu a predávajúcemu vzájomné kontakty, je prevádzkovateľ povinný tento tovar znova vystaviť na server eAntik.sk alebo Art Consulting. Za eventuálne stiahnutie takejto položky predávajúcim do troch mesiacov od znovuvystavenia však v tomto prípade prevádzkovateľ účtuje predávajúcemu poplatok vo výške provízie, t.j. ako keby bol predmet predaný na serveri eAntik.sk alebo Art Consulting.

 

DORUČENIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM

 • V prípade predaja predmetu cez www.eantik.sk kontaktuje asistent eAntik.sk predávajúceho a dohodne s ním rezerváciu a spôsob prevzatia predmetu. Predávajúci je povinný doručiť predmet v pôvodnom stave do zberného miesta eAntik.sk – Nižný Hrušov do 7 dní, ak sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Predmet musí byť vhodne zabalený, aby sa doručením nepoškodil. Všetky náklady spojené s doručením a balením predmetu hradí predávajúci.

 • Prevádzkovateľ zašle predávajúcemu emailom alebo poštou Potvrdenie o prevzatí predmetu za účelom sprostredkovania, prípadne osobné prevzatie predávaného predmetu za účelom predania kupujúcemu je doložené preberacím protokolom.

 • Po uskutočnení predaja podľa obchodných podmienok eAntik.sk a po uhradení faktúrovanej čiastky zo strany kupujúceho na účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľ prevedie platbu predávajúcemu na jeho účet, pričom sa uhrádzaná čiastka znižuje o sprostredkovateľskú províziu eAntik.sk.

 • V prípade predaja predmetu cez www.artconsulting.sk kontaktuje asistent Art Consulting predávajúceho a dohodne s ním rezerváciu a spôsob prevzatia predmetu. Predávajúci je povinný doručiť predmet v pôvodnom stave do zberného miesta Art Consulting – Nižný Hrušov,  ak sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Predmet musí byť vhodne zabalený, aby sa doručením nepoškodil. Všetky náklady spojené s doručením a balením predmetu hradí predávajúci.

 • Po doručení predmetu predaja a obhliadnutí pracovníkom Art Consulting zasiela prevádzkovateľ predávajúcemu emailom alebo poštou Potvrdenie o prevzatí, prípadne osobné prevzatie predávaného predmetu za účelom predania kupujúcemu je doložené preberacím protokolom.

 • Po uskutočnení predaja podľa obchodných podmienok Art Consulting a po uhradení faktúrovanej čiastky zo strany kupujúceho na účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľ prevedie platbu predávajúcemu podľa podmienok v potvrdení o prevzatí, resp. preberacom protokole, pričom sa uhrádzaná čiastka znižuje o sprostredkovateľskú províziu Art Consulting.

POSTAVENIE KUPUJÚCEHO

 • Kupujúci vo voľnom predaji okamžikom stlačenia potvrdzujúceho tlačítka KUPUJEM alebo v prípade online aukcie "ODOSLAŤ PONUKU" akceptuje podmienky kúpnej zmluvy a je povinný tovar od predávajúceho za dohodnutých podmienok odkúpiť. Na jeho email uvedený pri registrácii mu bude zaslaná informácia o zaregistrovaní obchodu. Asistenti servera kontaktujú kupujúceho do 2. pracovných dní telefonicky alebo emailom, aby obchod potvrdili a dohodli sa na ďalších podmienkach platby a doručenia tovaru.

 • Vlastnícke právo k predmetu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu.

KUPUJÚCI

 • Rezervovanie predmetu odoslaním KÚPIŤ, resp. v online aukcii "ODOSLAŤ PONUKU" je záväzné. Akonáhle kupujúci v systéme potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do troch pracovných dní bude kontaktovaný pracovníkom eAntik.sk, resp. Art Consulting, a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom tohto jednania je potvrdenie obchodu a dohoda o spôsobe platby a prevzatí tovaru.

 • Po potvrdení obchodu zasiela prevádzkovateľ kupujúcemu e-mailom alebo poštou proforma faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje cenu za všetky zakúpené predmety. Údaje na proforma faktúre slúžia k uskutočneniu platby za zakúpený(é) predmet(y). Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.

 • Kupujúci faktúrovanú čiastku uhradí prevodom na účet ,alebo v hotovosti, resp. po dohode s prevádzkovateľom zvolí inú formu platby. Po obdržaní platby na účet prevádzkovateľa zasiela prevádzkovateľ zakúpený predmet na adresu kupujúceho. Po dohode s kupujúceho s prevádzkovateĺom kupujúci môže udať inú adresu, než adresu uvedenú v registrácii. Originál faktúry kupujúci dostane poštou spolu so zakúpeným predmetom.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre náklady spojené s balením predmetu.

 • V situácii, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný a po dohode s prevádzkovateľom a súhlase oboch strán, môže dôjsť k tzv. asistovanému predaju – odoslanie alebo predanie predmetu potom zaisťuje predávajúci sám.

ASISTOVANÝ PREDAJ

K asistovanému predaju dochádza v prípade, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný. Odoslanie alebo predanie tovaru kupujúcemu potom zaisťuje predávajúci sám.

Keď kupujúci v systéme eAntik.sk, Art Consulting.sk potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do druhého pracovného dňa bude kontaktovaný pracovníkom eAntik.sk, a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom jednania pracovníka eAntik.sk s kupujúcim je dohoda o spôsobe úhrady tovaru na účet prevádzkovateľa, kde platba zotrvá do tej doby, až kupujúci riadne prevezme tovar od predávajúceho.

O kúpe predmetu prevádzkovateľ bez odkladu informuje predávajúceho a vyzýva ho k rezervácii tovaru do doby, než kupujúci uhradí cenu predmetu a obchod bude možné dokončiť.

Akonáhle prevádzkovateľ dostane od kupujúceho platbu za tovar, okamžite vyzýva obe strany – predávajúceho a kupujúceho - k predaniu tovaru. K tomu im poskytuje vzájomné kontakty, tj. e-mailovú adresu, prípadne telefón, vždy len údaje užívateľom k tomu účelu poskytnuté v registračnom formulári. Povinnosť prvého kontaktu je na strane predávajúceho.

Predávajúci, resp. kupujúci je povinný po odovzdaní, resp. prevzatí tovaru, informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa, a to telefonicky na čísle +421 905 959 101 , e-mailom na adresu eantik@eantik.sk alebo osobne. Pre predávajúcich a kupujúcich položiek z moderného umenia - Artconsulting vyplýva povinnosť po odovzdaní, resp. prevzatí tovaru, informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa, a to telefonicky na čísle +421 905 959 101, e-mailom na adresu artconsulting@artconsulting.sk alebo osobne. Potvrdenie o prevzatí tovaru kupujúcim je potom podnetom pre prevod čiastky za tovar zníženej o sprostredkovateľskú províziu na účet predávajúceho.

na obsah


NAKUPOVANIE – VOĽNÝ PREDAJ

 

1. VOĽNÝ PREDAJ

Pokiaľ ste už registrovaný, položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".

 

2. KUPUJEM

Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.

3. REZERVOVANÉ

Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.

4. PREDANÉ

Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní na serveri vystavená a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.

5. NOVÉ

Položky, ktoré sú vystavené v ponuke Art Consultingu a eAntik.sk ešte len 1. týždeň, sú označené ikonkou NOVÉ.

6. NÁVŠTEVY

Ikonka NÁVŠTEVY umiestnená v detaile položky vyjadruje, koľkokrát položka zaujala užívateľov serveru eAntik.sk a Art Consultingu natoľko, že si otvorili detailný popis položky.

na obsah


SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU, REKLAMÁCIA

Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho.

Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou eAntik.sk, resp. Art Consultingu. Pracovníci eAntik.sk , Art Consulting však kupujúcim i predávajúcim vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.

1. SPÔSOBY PLATBY ZA ZAKÚPENÝ TOVAR

a1) BANKOVÝ PREVOD - eAntik.sk

Cenu za tovar uložený v kategórii eAntik - Starožitnosti - voľný predaj , resp. online aukcia môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa eAntiku:
číslo účtu 2620019350 / 1100 ,Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou. IBAN: SK6711000000002620019350
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník eAntik.sk.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

a2) BANKOVÝ PREVOD - Art Consulting

Cenu za tovar uložený v kategórii Art Consulting - Moderné umenie môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa Art Consultingu:
číslo účtu 2620019350 / 1100 ,Tatra banka, a.s., Vranov nad Topľou. IBAN: SK6711000000002620019350
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník Art Consulting.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

b) PLATBA V HOTOVOSTI

Cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa eAntik.sk a Art Consultingu:
eAntik.sk – Nižný Hrušov 333
Art Consulting.sk - Nižný Hrušov 333

K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje číslo užívateľa a číslo kupovanej položky.

2. SPÔSOBY DORUČENIA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
Medzi možnosti doručenia patrí:
- doručenie kuriérom
- po dohode s prevádzkovateľom si predmet môžete vyzdvihnúť aj osobne na adrese prevádzkovateľa

Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 2 dní. Kupujúci si môže zvoliť inú dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci. Výška nákladov sa vyrátava individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, miesta určenia a spôsobu prepravy. Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámi prevádzkovateľ. V prípade vyskytnutia problému s doručením predmetu asistent eAntik.sk alebo Art Consultingu Vás bude kontaktovať emailom alebo telefonicky. 

Pri preberaní balíka od dopravcu skontrolujte starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) hláste prosím vodičovi prepravnej spoločnosti a nechajte si zapísať stav balíka do preberacieho protokolu. Po prevzatí skontrolujte doručenú zásielku. Kým sa nepresvedčíte, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nezbavujte sa obalu v ktorom tovar dorazil. Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!
 

3. REKLAMÁCIA

Reklamácie tovaru či služieb sú vybavované telefonicky na 0905 959 101, resp. emailom na eantik@eantik.sk, artconsulting@artconsulting.sk. 

V prípade, že kupované tovar nezodpovedá popisu, ktorý predávajúci poskytol vo svojej ponuke, alebo keď kupujúci preukáže, že sa jedná o falzum, má kupujúci právo na reklamáciu.

Kupujúci, ktorý neprevzal tovar v kancelárii prevádzkovateľa alebo priamo od predajcu, ale bolo mu doručené poštou alebo iným obdobným spôsobom, môže tovar vrátiť predávajúcemu prostredníctvom prevádzkovateľa, a to do štrnástich dní od jeho prevzatia.

Reklamáciu tovaru kupujúci zo zákona uplatňuje u predávajúceho. Aby prevádzkovateľ kupujúcemu uľahčil eventuálne reklamačné konanie, počas štrnástich dní od prevzatia tovaru kupujúcim zadržiava výplatu kúpnej ceny predávajúcemu a na vybavenie reklamácie sa podieľa.

Ak kupujúci uplatní dôvodnú reklamáciu až po uplynutí lehoty štrnástich dní od zakúpenia, nie však neskôr ako šesť mesiacov od zakúpenia, prevádzkovateľ informuje o vzniknutej situácii pôvodného majiteľa a odovzdá vzájomné kontakty pre doriešenie sporu medzi kupujúcim a pôvodným majiteľom.  Kompletný reklamačný poriadok nájdete na konci obchodných podmienok.

na obsah


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľovi serveru eAntik.sk a Art Consulting, bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami tohoto servera.
   
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov serveru eAntik.sk tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je tak určené zákonom. 
   
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému eAntik.sk a Art Consulting, alebo pokiaľ užívateľ oznámil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretej osobe, alebo tretej osobe umožnil prístup k týmto údajom.
   
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, registráciou v súvislosti zo zastupovaním na dražbe, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou a prípadnou registráciou na Internetovej stránke. 
   
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti užívateľa. 
   
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho a predávajúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a rodné číslo.
   
 • Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu dosiahnutia účelu fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní; na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 
   
 • Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. 
   
 • Kupujúci a predávajúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu a výmaz, ďalej má právo podať odvolanie alebo námietku proti spracúvaniu alebo právo na informácie o svojich osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na emailovej adrese prevádzkovateľa.

na obsah


AUTORSKÉ PRÁVA

 • Za eventuálne porušenie autorských práv, ktoré sa viažu k ponúkanému predmetu, zodpovedá predávajúci.

 • Eventuálny záväzok voči kolektívnemu správcovi autorských práv u tovaru, ktorého hodnota presiahla zákonom stanovenú hranicu, je záväzkom predávajúceho, nikdy prevádzkovateľa.

 • Prípadná odmena kolektívnemu správcovi autorských práv je v uvedenej cene tovaru započítaná.

 • Predávajúci súhlasí s tým, že textovú a obrázkovú dokumentáciu, týkajúcu sa ponúkaného predmetu, môže prevádzkovateľ využiť k archívnym alebo publikačným účelom.

na obsah


PRAVIDLÁ AUKCIE

 • Aukčný predaj na serveri eAntik.sk je obdobou bežnej dražby a primerane sa pravidlami bežnej dražby riadi.

 • V priebehu aukcie je kupujúci identifikovaný jedine číslom, ktoré mu systém pridelí po jeho registrácii. Žiadne iné údaje, ktoré by kupujúceho identifikovali, nie sú v priebehu aukcie zverejnené.

 • Základné parametre aukcie určuje prevádzkovateľ s tým, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo daný tovar do aukcie bez zadania dôvodu nezaradiť.

 • Prevádzkovateľ určuje vyvolávaciu cenu, t.j. čiastku, na ktorej začína prihadzovanie.

 • Začiatok a taktiež dĺžku aukcie určuje prevádzkovateľ. Dĺžka aukcie bude pri danej aukcii taktiež zobrazená.

 • Pre meranie časových údajov je rozhodujúci systémový čas serveru eAntik.sk.

 • Behom doby, kedy je predmet v aukcii, môže ktorýkoľvek iný registrovaný užívateľ prihodiť, teda vyjadriť súhlas s nákupom za príslušnú cenu. Potvrdením tlačidla "ODOSLAŤ PONUKU" má účinok akceptácia návrhu kúpnej zmluvy.

 • Výška prihodení je určená tabuľkou prihodení v závislosti na aktuálnej cene tovaru. Aktuálna cena je cena po poslednom prihodení. Hneď po skončení aukcie, sa aktuálna cena stáva výslednou, teda konečnou cenou.

Tabuľka prihodení:

AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
do 100 EUR 10 EUR
do 500 EUR 20 EUR
do 1 000 EUR 50 EUR
do 3 000 EUR 100 EUR
do 5 000 EUR 200 EUR
do 10 000 EUR 500 EUR
do 20 000 EUR 1 000 EUR
do 50 000 EUR 2 000 EUR
do 150 000 EUR 3 000 EUR
od 150 000 EUR 10 000 EUR

 

 • Koniec aukcie nastáva v okamžiku, kedy uplynul termín pre koniec dražby a zároveň od posledného prihodenia uplynulo viacej než 5 minút. Ak je počas posledných 5 minút dražby uskutočnené prihodenie, plánovaný čas ukončenia dražby je predĺžený o 5 minút. Čas ukončenia dražby je predĺžovaný dovtedy, pokiaľ sú uskutočňované prihodenia .

 • V okamžiku ukončenia aukcie sa stáva vydražiteľom ten dražiteľ, ktorý potvrdil najvyššie prihodenie. Vydražiteľ hradí prevádzkovateľovi aukčnú províziu +15 % ku konečnej cene vydraženého predmetu.

 • Niektorým dielam určili ich majitelia cenový limit predaja, po dosiahnutí ktorého je dielo automaticky predané dražiteľovi pred oficiálnym ukončením priebehu dražby.

 • Niektorým dielam určili ich majitelia minimálny limit predaja. Pokiaľ výška limitu v dražbe nebude dosiahnutá, dielo sa vráti majiteľovi.

 • Pokiaľ aukcia nemá vydražiteľa , položka automaticky prechádza do režimu voľného predaja.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v mimoriadnej situácii aukciu prerušiť, ukončiť alebo vyradiť predmet z aukcie.

 • Prevádzkovateľ neručí za dodanie draženého, resp. vydraženého tovaru ponúkaného v aukcii, pokiaľ tovar jeho majiteľ neodovzdal pred aukciou do depozitu eAntik.sk.

SPÔSOB PLATBY ZA VYDRAŽENÉ PREDMETY

 • prevodom na účet

 • v hotovosti v sídle firmy

PROVÍZIA PREVÁDZKOVATEĽA V ONLINE AUKCII

Vydražiteľ hradí prevádzkovateľovi aukčnú províziu +15 % ku konečnej cene vydraženého predmetu.

Informácie o účte:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov konta: Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.
Číslo konta: 2620019350 / 1100
Variabilný symbol: Vaše užívateľské číslo (ID)
Detail platby: meno autora, resp. číslo položky
IBAN CODE: SK6711000000002620019350
SWIFT CODE: TATRSKBX

Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 10 dní od dňa predaja! Zakúpené predmety budú vydané hneď po zaplatení. Kupujúci dostane "potvrdenie o zaplatení ". Možnosť zaslania diel na miesto určenia kuriérom na náklady kupujúceho.

 

SÚBORY COOKIES

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našich webstránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webstránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webstránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Ak navštívite naše webstránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webstránok. 

KOMPLETNÝ REKLAMAČNÝ PORIADOK


Reklamácia, odstúpenie od kúpnej zmluvy - zakúpení tovaru prostredníctvom komunikácie na diaľku .

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže do 14 dní od doručenia tovaru aj bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť . Tovar musí byť vrátený nepoškodený (v pôdnom stave), bez zjavných chýb spôsobených užívaním alebo výmenou častí tovaru a v pôvodnom obale. Tovar je možné vrátiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

• zaslaním na adresu prevádzkovateľa
• osobným doručením do kancelárie prevádzkovateľa (Darte Aukčná spoločnosť, s.r.o., Nižný Hrušov 333, 09422)

2. Pri zasielaní je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškodeniu či zničeniu vráteného tovaru. Za tovar poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť peniaze (kúpnu cenu).

3. K tovaru je nutné priložiť kópiu faktúry a písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Písomné vyrozumenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4. Náklady spojené s dodaním tovaru späť na adresu predávajúceho hradí kupujúci.

5. Vrátenie tovaru predávajúcemu NEDÁ vykonať dobierkou. Takto vrátený tovar NEBUDE predávajúcim prevzatý.

Reklamácia, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

 v prípade vady odstrániteľné:
 a) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
 b) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné
 c) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a) a b) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 v prípade vady neodstrániteľnej:
 a) právo na výmenu chybného tovaru
 b) odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn., že tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať

 ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:
 a) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

 Reklamáciu je možné uplatniť u Sprostredkovateľa, a to v jeho prevádzkarni.

 Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:
 a) ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
 b) preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
 c) na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou
 d) použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná
 e) po uplynutí záručnej lehoty
 f) chyby spôsobené zásahom vyššej moci (vplyvom živelných pohrôm)
Je nutné prihliadať na to, že predávaný tovar je už použitý alebo v niekotrých prípadoch starožitný a vykazuje známky opotrebenia, na ktoré sa nevzťahuje reklamačný poriadok. Snažíme sa na všetky prípadné vady dopredu upozorniť, a teda je kupujúci vopred so stavom predávanej veci uzrozumený a na tieto vady sa reklamácia nevzťahuje.
 

ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach online aukčného portálu prevádzkovateľa v deň registrácie a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy. Registráciou na tejto internetovej stránke má kupujúci zároveň právo na prihlásenie sa do užívateľského účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa  www.eantik.sk, www.artconsulting.sk, www.dartesro.sk. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10. mája 2018.

 

na obsah

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia