meno: heslo:

Pavel Pilár

(1979 - )

Dátum narodenia: 09.01.1979
Miesto narodenia: Košice

Autor žije, pracuje a tvorí v Košiciach. K umeniu ako takému, mal vždy veľmi blízky a vrelý vzťah.

Vo svojej tvorbe vyjadruje a upozorňuje na rôzne konkrétne udalosti, skutočnosti, tematické žánre a aktuálne témy súčasnosti. Tieto následne pretvára a znázorňuje vo svojich abstraktných dielach väčšinou symbolikou. Pri tvorbe vychádza zo svojich intuitívnych predstáv, emócii, pocitov, ale aj krásy v jednoduchosti a čistote farieb, ktoré v ňom okolitý svet zanecháva.

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 1
Predané
Zrodenie

Autor: Pavel Pilár
Rok: 2011
Rozmery: 40 x 40 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 80 €