meno: heslo:

Martina Klesniaková - Anjel šťastného konca

Obrázky:

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 90227

Autor: Martina Klesniaková
Názov: Anjel šťastného konca
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Motív: Figurálna maľba,
Technika: Kombinovaná technika,
Expedičné miesto: Trenčiansky kraj
Čas vloženia: 16.02.2018
Cena: 60 €

Počet návštev: 583

Popis:

Technika: enkaustika kombinovaná s perokresbou

Martina Klesniaková

(1973-)

Dátum narodenia: 16.10.1973

Martina Klesniaková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova. Od roku 1998 ako učiteľka angličtiny na ZŠ. V roku 1999 absolvovala mesačný štúdijný pobyt v Londýne. V roku 1999 je absolventkou kurzu kreslenia metódou Betty Edwards. V rokoch 1999-2000 absolvovala všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými.
V roku 2000 samostatne vystavovala obrazy v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach. V roku 2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Od roku 2001dodnes pracuje ako kineziologická poradkyňa a organizuje vzdelávacie kurzy. V rokoch 2003-2005 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ v Bratislave. V rokoch 2005-2007 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a estetiky na Súkromnom SOU GASMO v Bratislave.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi metódou One Brain a organizácii kurzov kreslenia metódou Betty Edwards.

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 19
Voľný predaj
Anjel šťastného konca

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel pokoja

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel nevinnosti

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel charizmy

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel možností

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel stability

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel nežnosti

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel dokonalosti

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel motivácie

Autor: Martina Klesniaková
Rok: 2017
Rozmery: 42 x 29,7 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel zvedavosti

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel spoľahlivosti

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel prístupnosti

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel obdivu

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel prítomnosti

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel úprimnosti

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel odpočinku

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel pochvaly

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel nekonečna

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7x42 cm
Cena: 60 €
Voľný predaj
Anjel uvoľnenia

Autor: Martina Klesniaková
Rozmery: 29,7 x 42 cm
Cena: 60 €