meno: heslo:

Norbert Judt

Venuje sa hlavne kresbe a maľbe.
Od začiatku sa jeho výtvarný talent vyvíjal samostatným smerom.Výtvarné začiatky sú ovplyvnené blízkym vzťahom k fantastickej literatúre,surrealizmu [Salvador Dalí] a novej figurácii [Július Jakoby,Milan Paštéka].V centre jeho záujmu ostáva figúra,ľudská osobnosť,prienik do neobjavených oblastí ľudskej činnosti.Tu kdesi je tajomstvo jeho umeleckého cítenia.Ide tu o myšlienkové hlbšie maľovanie,ktoré súvisí s poznaním existenciálnych dimenzií človeka...
Judtova umelecká tvorba je samostatná,bez znamení vonkajšieho poučenia-nehlási sa k nijakému umeleckému smeru,škole ani skupine.

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 4
Voľný predaj
Pegas

Autor: Norbert Judt
Rok: 2018
Rozmery: 50 x 80 cm
Značenie: ano
Rám: nie
Cena: 750 €
Voľný predaj
Prázdny balon II

Autor: Norbert Judt
Rok: 2018
Rozmery: 40 x 30 cm
Značenie: ano
Rám: nie
Cena: 180 €
Voľný predaj
V cudzom meste

Autor: Norbert Judt
Rok: 2018
Rozmery: 60 x 40 cm
Značenie: V pravo dole
Rám: nie
Cena: 350 €
Voľný predaj
Koráb

Autor: Norbert Judt
Cena: 500 €