meno: heslo:

Igor Ilinskij

(1966 - )

Narodený v 1966 v Kharkove. V roku 1986 vyštudoval Kharkov Art School.

Od roku 1993 sa zúčastňuje ukrajinských a medzinárodných výstav.
Výstavy: 1995 - "Kharkov Assembly", Vernissage Gallery, Kharkov.
1996- gallery "Et le Cadre", Paris France.
1997- "Vernissage" Kharkov, 1999-IV International Art Festival, Kiev.
2000-personal exhibition-Stuttgart, Germany.
2004-Kharkov City Art Gallery.
2011-personal exhibition, gallery " Vova-Tanya "Kharkiv.
2013-Kharkiv Municipal Gallery, personal exhibition" Day of the City ", účasť na medzinárodnom umeleckom projekte "Windows". Práce sú v súkromných zbierkach na Ukrajine, v Rusku, USA, Francúzsku, Nemecku a pod.Born in 1966 in Kharkov. In 1986, he graduated from the Kharkov Art School.
Since 1993 he has been participating in Ukrainian and international exhibitions.
Personal exhibitions: 1995 - "Kharkov Assembly", Vernissage Gallery, Kharkov.
1996- gallery "Et le Cadre", Paris France.
1997- "Vernissage" Kharkov, 1999-IV International Art Festival, Kiev.
2000-personal exhibition-Stuttgart, Germany.
2004-Kharkov City Art Gallery.
2011-personal exhibition, gallery " Vova-Tanya "Kharkiv.
2013-Kharkiv Municipal Gallery, personal exhibition" Day of the City ", participation in nternational art project "Windows." Works are in private collections in Ukraine, Russia, USA, France, Germany, and so on.

doplňte alebo opravte informácie